Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới -
In bài này
Ngày 04/06/2015, Tổng cục Hải Quan ra quyết định số 1553/QĐ-TCHQ về việc thành lập Kho Ngoại quan.
Theo đó, công ty CP Xây dựng công trình giao thông và cơ giới được cấp phép thành lập kho ngoại quan tại Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng với tổng diện tích 8.025 m2 bao gồm: 3.555 m2 kho, 4.370 m2 bãi và 50 m2 văn phòng.

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2019