Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 225 3804847 (+84) 225 3641361   (+84) 0972.888.188

I - MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ

- Mục tiêu chiến lược:

Trở thành nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu tại địa phương cũng như khu vực Phía Bắc. Thi công xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật và an toàn vệ sinh lao động.

- Quy trình quản lý:

Công tác thi công các công trình được kiểm soát chặt chẽ theo Quy trình ISO 9001 – 2008.


II – MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU:

2 - DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG3 - DỰ ÁN XÂY DỰNG MỞ RỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
4 - DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM5 - DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN HTM