Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 225 3804847 (+84) 225 3641361   (+84) 0972.888.188

I - Chiến lược, mục tiêu kinh doanh và Các chính sách, dịch vụ tiện ích hỗ trợ khách hàng:

1 - Chiến lược và mục tiêu kinh doanh:

  • Mục tiêu: “CHẤT LƯỢNG TỐT – DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP – GIÁ THÀNH HỢP LÝ”.
  • Chiến lược: Trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Khu đô thị. Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện môi trường; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tối ưu, đáp ứng nhu cầu cho các Nhà đầu tư. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

2 – Các chính sách và dịch vụ tiện ích hỗ trợ khách hàng:

  • Hướng dẫn và hỗ trợ miễn phí nhà đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi địa điểm kinh doanh, khắc dấu, mở tài khoản, mã số thuế...
  • Tư vấn tuyển dụng lao động.
  • Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan hải quan.

II - Một số dự án Khu nhà xưởng cho thuê tiêu biểu:

1 - KHU NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ HẢI THÀNH2 - KHU VĂN PHÒNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ ĐỒ SƠN