Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 031 3804847 (+84) 031 3641361   (+84) 0972.888.188


Chi tiết

Dịch vụ cho thuê nhà xưởng - văn phòng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Chi tiết

Dịch vụ thi công xây lắp

Chi tiết

Dịch vụ logistic

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN (JBAV) THÁNG 7/2017

Ngày 04/7/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố đã có chương trình tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV).

Chi tiết...

ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Ngày 27/07/2015, Tổng cục Hải Quan ra quyết định số 2062/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Chi tiết ...

KHO NGOẠI QUAN

Ngày 04/06/2015, Tổng cục Hải Quan ra quyết định số 1553/QĐ-TCHQ về việc thành lập Kho Ngoại quan

Chi tiết...

THÀNH LẬP KHO CFS

Ngày 16/12/2013, Tổng cục Hải Quan ra quyết định số 4043/QĐ-TCHQ về việc thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa CFS.

Chi tiết...